• Pripravujeme spustenie E-shopu

    Ovocné stromy a ovocné kríky | Kvalita zo Záhrady Plantex | Objednávky online cez E-shop

TOP produkty

Čerešňa 'Techlovan' - Mahalebka

Čerešňa 'Techlovan' - Mahalebka

Cudzoopelivá odroda z českého kríženia neskorej čerešne s veľmi veľkými karmínovočervenými plodmi.

Podpník : mahalebka

čerešňa Regina - podp. mahalebka

Cudzoopelivá neskorá tmavá chrupka so stredne veľkými chutnými plodmi.

Podpník : mahalebka 

čerešňa - Kordia -podp. mahalebka

Neskorá cudzoopelivá tmavá odroda s veľmi veľkými plodmi.

Podp.: mahalebka

Čerešňa Katalin - podp. mahalebka

Neskorá veľkoplodá cuzoopelivá odroda maďarského kríženia.

Podpník : mahalebka

čerešňa -Germersdorfi -podp. mahalebka

Neskorá cudzoopelivá nemecká odroda s veľmi veľkými tmavými plodmi.

Podp.: mahalebka

Nektarinka - BIG TOP

Skorá odroda chutných nektariniek. 

Podpník : GF 677

Malina Black Jewel

Malina 'Black Jewel'