Firma Plantex má tri hlavné činnosti, čo je vyjadrené aj v symboloch nového loga:

  1. Chutné ovocie - ovocné sady Plantex
  2. Dobré stromy - ovocné škôlky Plantex
  3. Pekná záhrada - záhradné centrum Plantex

1. Ovocné sady Plantex

Symbol jablka a slogan „chutné ovocie“ predstavuje našu ovocinársku výrobu a predaj ovocia. Asi 13 km od Piešťan, v lokalite obcí Veselé a Rakovice v sadoch o rozlohe 100 ha pestujeme jablká, v menšej miere slivky a broskyne. V intenzívnych jabloňových sadoch v tvare štíhleho vretena na podpníku M 9, so zatrávneným medziradím, opornou konštrukciou a kvapkovou závlahou a z časti aj s vybudovaným systémom sietí proti ľadovcu, dopestujeme ročne asi 4000 ton jabĺk. V odrodovej skladbe sú v najstarších sadoch z roku 1999 zastúpené rezistenty ´Topaz´, ´Rubinola´, ´Rajka´, nosnými odrodami sú ´Golden delicious Reinders´®, ´Gala Schniga´® a´Gala Galaxy Selecta´®, ´Pinova´, ´Fuji Kiku´®, z letných odrôd pestujeme odrodu´Earlygold´ a z ďalších odrôd ´Morrenś® Jonagored Supra´ a´Braeburn Hillwell´ a ich klony.

Systém pestovania

Na práce v sadoch využívame hydraulické zberové plošiny, ovocie zberáme do plastových veľkoobjemových dební Palbox (objem do 350 kg) a skladujeme v ULO komorách. Od roku 2006 robíme výrobu ovocia v systéme EUREPGAP® (v súčasnosti GLOBALGAP®) certifikácie, čiže postupy a činnosti v sade, najmä používanie chemických prípravkov a evidenciu výrobných postupov robíme podľa GLOBAL GAP® smerníc. Každoročne máme v Plantexe audit, ktorý vykonáva nezávislá akreditovaná spoločnosť, pričom detailne hodnotí plnenie smerníc. Cieľom je, aby spotrebiteľ mal garanciu, že ovocie bolo vyrobené postupmi, ktoré zohľadňujú potravinovú bezpečnosť, ochranu životného prostredia a vo firme, ktorá dodržiava bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia svojich zamestnancov. Najviac skloňovaným pojmom je pritom vystopovateľnosť, k čomu slúži systém označovania sadov, evidencie, kódovania, etiketácie a prehľad o pohybe ovocia zo stromu cez sklad, triedenie, balenie a expedíciu až k odberateľovi a konzumentovi.Máme vybudované skladové kapacity na 1500 ton jabĺk s ULO technológiou, ktoré plánujeme ďalej rozširovať. Naša spoločnosť je členom odbytovej organizácie Bonum a spolupracuje s firmou Boni Fructi s.r.o., ktorá pre nás zabezpečuje triedenie a balenie jabĺk. Prostredníctvom týchto partnerských organizácií sme sa stali členmi zoskupení KIKU Pool Europe, ktoré uvádza na trh jablká značky KIKU® a členmi klubu Evelina®, pričom obe tieto konzorciá koordinujú marketing a obchod, s cieľom presadiť sa na trhu s kvalitnými jablkami v premium triede, vo vyššej cenovej úrovni.Vo firme Plantex sa zaoberáme aj výrobou jahôd na výmere 33 ha. Naše najmladšie porasty o rozlohe 10 ha neďaleko mesta Trnava sú určené hlavne pre širokú verejnosť na odbyt jahôd formou samozberu.

2. Ovocné škôlky Plantex

Symbol knip stromu a slogan „dobré stromy“ predstavuje výrobu výpestkov v ovocných škôlkach, ktoré sú podľa sortimentu a technológie výroby špecializované na hobby škôlku a profi škôlku.

Hobby škôlka

V hobby škôlke sa pestujú všetky ovocné druhy v širokom sortimente odrôd, na rôznych typoch podpníkov od silnorastúcich po slaborastúce, pestujú sa tu aj rôzne špeciality, staré odrody, rarity, nové genetické typy, ako sú stĺpovité jablone alebo zakrslé odrody kôstkovín a jadrovín. Inovácia sortimentu si vyžaduje osobné kontakty a návštevu šľachtiteľov a zahraničných firiem. Posledným prírastkom v sortimente je kolekcia geneticky zakrpatených odrôd vyšľachtených Floydom Zaigerom v Kalifornii. V hobby škôlke ročne vyrobíme okolo 250 000 rastlín.

Profi škôlky

Profi škôlky sa delia na výrobu kôstkovín a na výrobu knipov jabloní. Výsadbový materiál je určený na zakladanie intenzívnych produkčných sadov. Dodávame ich do celej Európy a prostredníctvom obchodných partnerov aj do krajín ako je Maroko či Azerbajdžan. Takéto projekty sú postavené na komplexných službách, vrátane poradenstva u odberateľa, živého kontaktu, okamžitého riešenia technických problémov a na dlhodobej spolupráci aj v ďalších rokoch po vysadení sadu.

Viac než jeden milión

Ročne vyrobíme vyše jeden milión výpestkov, ktoré sú prihlasované do systému certifikácie ÚKSÚP  a prehliadané fytoinšpektormi, pričom je hlavný dôraz smerovaný na odrodovú pravosť, zdravotný stav, kvalitu výpestkov, záznamy oporastoch, doklady o pôvode množiteľského materiálu, ako aj na povinné označovanie expedovaných výpestkov náveskami a systém vystopovateľnosti dodaného tovaru. Ovocinárom ponúkame odrody, ktoré sú dlhodobo žiadané a sú nosnými odrodami v celej Európe, ako napr. ´Golden delicious Reinders´®, klony odrôd ´Gala´, ´Fuji´, ´Pinova´, ´Jonagold´, české rezistenty Dr. Tupého. U sliviek ponúkame rozsiahly sortiment odrôd vyšľachtených na Univerzite Hohenheim – od ´Hanity´ cez ´Jojo´až po ´Hagantu´, vo Forschungsanstalt Geisenheim – od ´Topfirstu´, ´Tophitu´ cez ´Topend Plus´ až po ´Toptaste´ a iné. Okrem klasických odrôd marhúľ ´Maďarská´, ´Bergeron´, ´Goldrich´ máme licenčné odrody ´Bergarouge´ ®, novšie odrody ´Pinkcot´, ´Kioto´®, ´Spring Blush´®, ´Big Red´ ®, ´Sweet Red´ ®. Ponuku broskýň sme obohatili o odrody ´Rich May´, ´Vistarich´® a´Royal Majestic´®, vyšľachtené Floydom Zaigerom, ktoré budú v ponuke budúcu sezónu. Neustále zvyšovanie kvality Inovácia v odrodách a podpníkoch ide ruka v ruke so zvyšovaním kvality výpestkov, o čo sa snažíme zdokonaľovaním technológie výroby, ktorá je náročná na materiál, špeciálne stroje, zručnosť personálu v škôlke a riadenie jednotlivých pracovných operácií. Základom kvality je výsadba rastlín do panenskej pôdy, upevnenie mladých rastliniek k bambusu alebo k železným tyčiam, čistenie nežiaduceho obrastu, podpora tvorby bočných výhonov, správne načasovaná chemická ochrana, výživa pre zdravý vývoj rastlín, dostatočné vyzretie rastlinných pletív v čase pred vyorávaním, použitie špeciálnych vyorávacích automatov na zvýšenie kvality koreňového systému, profesionálne vytriedenie výpestkov po  ich vyoraní a ich správne uskladnenie. Pri rozsahu našej výroby zohráva skladovanie výpestkov veľmi dôležitú úlohu. Preto firma Plantex zamerala svoje investície prioritne na výstavbu skladu pre dlhodobé skladovanie ovocných výpestkov, a to v sklade s nastaviteľnými teplotnými a vlhkostnými parametrami a so systémom paletizácie vytriedeného tovaru, ktorý zlepšuje logistiku expedície. V súčasnosti je už nový sklad s rozlohou 4200 m2 dokončený. 

Tým sme sa priblížili o ďalší krok k naplneniu nášho zámeru dodávať ovocinárom v celej Európe dobré stromy, ktoré budú prinášať dobré a chutné ovocie.

3. Záhradné centrum Plantex

OVOCNÉ STROMČEKY - všetok nami vypestovaný materiál je certifikovaný a spĺňa normy a predpisy Európskej únie

OVOCIE -jablká, broskyne, slivky, jahody, tropické ovocie

ZELENINA - kompletný sortiment /karfiol, brokolica, kel, koreňová zelenina, rajčiaky, paprika, uhorky, reďkovka, cibuľa, pór, kaleráb, zázvor, cuketa, šalát, chren, cvikla, šampiňóny, hliva,.../

SEMENÁ - chystáte sa na nákup semien a osív k jarnej sezóne? Túto sezónu ich ponúkame aj my

NOVINKA - hľadáte vhodný darček pre svojích priateľov, ľudí na ktorých Vám záleži, zákazníkov či zamestnancov? Máme pre Vás originálný darček jabĺčka s nápisom - najlepšia mama, najlepší otec, ľúbim ťa, PF 2019, babičke z lásky,♥, rôzne firemné logá...vieme Vám vypestovať jabĺčko podľa Vašej predstavy.

NOVINKA - ovocné nektáre /jahodový, broskyňový,slivkový/ a 100% jablkovú šťavu

NOVINKA - jablkové čipsy, jablkové pyré

SAMOZBER - jahôd, broskýň, jabĺk

PROJEKTOVANIE - ovocných sadov

PROJEKTOVANIE - okrasných záhrad

REALIZÁCIU - projektovej činnosti

DOPLNKOVÝ TOVAR- predaj substrátov, črepníkov, hnojív, mulčovacej kôry, záhradnej  keramiky, okrasné kamene

OKRASNÉ DREVINY - ihličnaté a listnaté dreviny, trvalky, trávy, ruže

ZÁHRADKÁRSKE AKCIE - akcie pre Vás ako poďakovanie od nás

DOBIERKOVÚ SLUŽBU A OBJEDNÁVKY CEZ INTERNET - túto sezónu spúšťame internetový predaj ovocných stromčekov. 

PLANTEX BAZÁR - ide o tovar, ktorý "zostal" a vy si môžete niečo nájsť do svojej záhrady čo potrebujete a ešte k tomu za výhodnú cenu

ARANŽOVANIE - interiérov a exteriérov

Budeme sa tešiť ak nás navštívite osobne v záhradnom centre vo Veselom alebo využijete možnosť objednávky prostredníctvom e-shopu.